top of page
אורביטל ORBITAL

אורביטל ORBITAL

פינת אוכל דגם אורביטל בעיצוב חדש, עוצבה ע''י מעצב העל פניני פארינה (המעצב של רכבי העל מזארטי ופרארי).

פלטה קרמיקה עליונה, רגל מתכת מרכזית, מנגנון הארכה משני צדי השולחן ומגוון צבעים. 

 

ORBITAL CS/4145-FS260 שולחן מלבן מעוגל 108X263
ORBITAL CS/4145-FS260 שולחן מלבן מעוגל 108X263
ORBITAL CS/4145-S165 שולחן אליפטי 105X165/270
bottom of page